Wagon towarowy

Wagon towarowy

Wagonem towarowym nazywamy pojazd szynowy, który nie posiada własnego napędu i jego przeznaczeniem jest przewożenie towarów (ładunków).
Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) sporządził jednolitą klasyfikację wagonów towarowych kolei europejskich.
W związku z tym wyróżniamy wagony:

  • węglarki typu normalnego. Oznaczenie literowe: E. Są to wagony z wysokimi ścianami, płaską podłogą i bez dachu. Umożliwiają przewóz materiałów sypkich (węgiel, piasek, rudy), ziemiopłodów (ziemniaki, buraki) czy nielicznych towarów jednostkowych, jakimi są części maszyn bądź drewno.
  • węglarki typu specjalnego. Oznaczenie literowe: F. Są to wagon, gdzie wyładunek jest związany z grawitacją. Zapewnia to odpowiedni kształt nadwozia i mechanizmy z urządzeniami zsypowymi.
  • kryte typu normalnego. Oznaczenie literowe: G. Są to wagony zadaszone, zaś ściany posiadają drzwi, które umożliwiają swobodny załadunek i wyładunek towaru. Przewożone ładunki charakteryzują się wrażliwością na opady atmosferyczne.

Transport kolejowy

  • kryte typu specjalnego. Oznaczenie literowe H. Są to wagony zadaszone, które posiadają dodatkowo urządzenia ułatwiające wyładunek, np. przesuwane półki czy drzwi. Dodatkowo są przystosowane do przewozu zwierząt, owoców lub warzyw.
  • chłodnie. Oznaczenie literowe: I. Wagony te są wyposażone w termoizolację oraz szczelne nadwozie. Dodatkowo znajdują się tam urządzenia chłodzące. Ich celem jest przewóz ładunków łatwo psujących się.
  • platformy typu normalnego 2- i 4-osiowe. Oznaczenie literowe: K i L. Są to wagony, które posiadają dużą powierzchnię ładunkową. Wagony te przewożą jednostki ładunkowe: kontener, naczepy samochodowe lub samochody ciężarowe, a także rury bądź szyny.
  • platformy typu specjalnego 2- i 4-osiowe. Oznaczenie literowe: R i S. Wagony te przewożą na przykład samochody.
  • z przesuwanym dachem. Oznaczenie literowe: T. Dach takich wagonów jest albo przesuwany albo odkładany. Dzięki temu jest możliwy załadunek poprzez suwnicę. Przewozi się nimi produkty hutnicze, np. zwoje blach.
  • cysterny. Oznaczenie literowe: Z. Przewozi się nimi ładunki ciekłe lub gazowe.
  • specjalne. Oznaczenie literowe: U. Są to wagony wysoko wyspecjalizowane. Nie da się ich przypisać do żadnej z pozostałych grup.